הנדסת תוכנה למהנדסי מערכות

הסדנה נועדה להקנות למהנדסי מערכות הבאים מתחומים הנדסיים שונים ידע ומיומנות במגוון של נושאים הקשורים בהנדסת תוכנה. הסדנה כוללת התנסות בתהליך שלם ושיטתי של בניית ארכיטקטורה למערכת עתירת תוכנה נתונה.

הסדנה בנויה מ-4 מפגשים פרונטאליים, כל אחד 8 שעות אקדמיות.

~ הרצאות ~

חלק 1: הגדרת דרישות למערכות עתירות תוכנה

 • מפגש ראשון: בניית בסיס דרישות
  • התוכנה בראייה מערכתית
  • הגדרת דרישות
 • מפגש שני: כתיבת תרחישי דרישות (Use Cases)
  • מדרישות לתרחישים פונקציונאליים
  • שיפור והרחבה של תרחישי הדרישות

חלק 2: בניית ארכיטקטורה פונקציונאלית, מבוססת מודלים, על בסיס מפרטי הדרישות

 • מפגש שלישי: בניית ארכיטקטורה פונקציונאלית
  • הגדרת תהליך שיטתי מבוסס-מודלים לבניית ארכיטקטורה פונקציונאלית
  • אנליזה פונקציונאלית: מדרישות לרכיבים
 • מפגש רביעי: בניית ארכיטקטורה פונקציונאלית (המשך)
  • מימוש ה-UCs באמצעות אינטראקציה בין רכיבים ובניית ארכיטקטורה לוגית
  • השלמת ארכיטקטורה מערכתית משולבת

חלק 3 : התאמת הארכיטקטורה למאפייני איכות מערכתיים

 • מפגש חמישי: התאמת הארכיטקטורה לדרישות הלא-פונקציונאליות
  • מאפייני איכות
  • תרחישי איכות
 • מפגש שישי: טכניקות למימוש ארכיטקטורה
  • דפוסי ארכיטקטורה (Architecture Patterns)
  • מבט כולל על הארכיטקטורה המערכתית

~ תרגול ~