כתיבת דרישות ותרחישים
למערכת עתירת תוכנה

הסדנה עוסקת בבנית טבלת דרישות ובכתיבת מפרטי דרישות למערכות עתירות תוכנה.

הסדנה ניתנת להוראה בשני אופנים:

  • שני מפגשים מקוונים, כל אחד בן 4 שעות אקדמיות 
  • מפגש פרונטאלי אחד בן 8 שעות אקדמיות

חלק א: הגדרת דרישות וניהולן

  • התוכנה בראיה מערכתית
  • הגדרת דרישות

חלק ב: כתיבת תרחישי דרישות (Use Cases)

  • מדרישות לתרחישים פונקציונאליים
  • שיפור והרחבה של מפרטי הדרישות

הסדנה משולבת בתרגילים (כלי אופיס)