We are in the air!!!

תודה שבאתם! אם נכנסתם וגלשתם אנא השאירו משוב כתגובה לבלוג זה.

כמה ממורי החדשים

כמה ממורי החדשים שמח להציג כמה אנשים שמנחים אותי בצעדי החדשים דורי מנור – עורך ספר השירים שלי: משורר, מתרגם ועורך משה סקאל – עורך הפרוזה שלי: סופר ועורך ספרותי רפי וייכרט – מנחה סדנת השירה: משורר, מתרגם וראש המסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה דורית רביניאן – מנחת סדנת הפרוזה: סופרת ומרצה באוניברסיטת חיפה חיים […]