"חתרנית" - מערכת אמל"ח לטיפול במינהרות

אפיונים

אפיון מבצעי/תפעולי     >> DOCX
אפיון טכני                    >> DOCX

מפרטים(תוצרי ה"גרמושקה")

(מבוססים על מודלים שנערכו בתוכנת Enterprise Architect v.15)

טבלת דרישות >> XLSX
מפרט דרישות / תהליכי מערכת (Use-cases)   >> PDF
מפרט המבנה הפיזי / פלטפורמת המחשוב  >> PDF
מפרט התהליכים הפונקציונאליים   >> PDF
מפרט המבנה הפונקציונאלי  >> PDF
מפרט המבנה המשולב >> PDF 
מפרט (חלקי) לתכן תוכנה [לא נמצא בגרמושקה] >> PDF 

מודלים

מודל מערכת מלא (Enterprise Architect v.15)  >> ZIP
מודלים חלקיים (לצורך תרגול) ומודל  מערכת מלא (StarUML v.4)  >> ZIP